Treci la cuprins
Conectare
Limba paginii ro / RO
Limba paginii

Portalul de locuri de muncă MANUVIA este împărțit în regiuni separate în funcție de piața muncii. În același timp, aveți opțiunea de a traduce informațiile în limba dorită.

Română
România

Confidențialitate

Fundal ilustrație

ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale”, în calitate de persoană vizată îmi exprim acordul cu prelucrarea datelor mele personale, după cum urmează:

În calitate de persoană vizată, furnizez datele mele personale prin intermediul CV-ului, a chestionarului sau în alt mod (de ex., prin completarea formularului electronic).

În acest caz operatorul de date este autorizat să prelucreze în special următoarele date personale (în funcție de datele personale pe care le voi specifica în chestionar sau într-un alt document):

 1. numele, prenumele și titlul;
 2. data nașterii și domiciliul:
 3. adresa reședinței temporare (dacă există);
 4. educația și experiența dobândită:
 5. experiența anterioară (informații privind angajatorii anteriori, pozițiile de muncă ocupate, durata angajării);
 6. informații privind autorizațiile pe care le dețin (licență stivuitorist, de sudor etc.);
 7. de telefon și adresa de e-mail;
 8. adresa IP;
 9. alte date pe care le-am specificat în chestionar, respectiv în CV, de exemplu, fotografia;

(denumite în continuare „date personale”).

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoana vizată care este candidat pentru angajare

Societatea Wincott People, a. s., cu sediul în Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, nr. ord. Reg. Com.:  44 400 926, în calitate de operator („Societatea”), dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate.

Asigurarea protecției și a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate permanentă pentru noi. În mod constant îmbunătățim securitatea și măsurile de confidențialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte standarde. În acest context, ne adresăm dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal care vă aparțin și care pot fi deținute și prelucrate de noi.

 1. Informații cu privire la reglementările legale in vigoare

Regulamentul general U.E. privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 / GDPR descrie datele cu caracter personal ca fiind orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online, precum și unul sau mai mulți factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice. Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menționate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informație sau prin corelare cu orice altă informație aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia. În conformitate cu obligațiile noastre de a vă informa cu privire la orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoștință următoarele:

 • Explicarea termenilor

Beneficiar

Beneficiarul datelor personale este orice entitate căreia societatea noastră îi furnizează datele dumneavoastră personale, și anume orice persoană care va avea acces la datele dumneavoastră personale prin intermediul societății noastre.

Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Persoana responsabilă

Persoana responsabilă este persoana care supraveghează protecția datelor personale ale persoanelor în cauză (inclusiv ale dumneavoastră) în societatea care prelucrează datele dumneavoastră personale.  În calitate de persoană vizată puteți să contactați persoana responsabilă în legătură cu toate întrebările privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale și aplicarea drepturilor dumneavoastră ce decurg din prevederea privind protecția datelor personale.  Drepturile dumneavoastră care decurg din prevederea privind protecția datelor dumneavoastră personale sunt detaliate mai jos.

Date cu caracter personal

Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Terț – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ al persoanei vizate

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Profilare

Profilarea este orice formă de prelucrare automată a datelor personale care implică utilizarea acestor date personale la evaluarea anumitor aspecte personale referitoare la o persoană fizică.  Rezultatul profilării îl reprezintă în primul rând analizele sau prognosticarea aspectelor persoanei fizice privind performanța la locul de muncă, situația materială, sănătatea, preferințele personale, interesele personale, fiabilitatea, comportamentul, locația sau deplasarea.

Practic este o modalitate de prelucrare a datelor personale pe baza căreia datele personale prelucrate se vor utiliza la crearea profilului persoanei în cauză cu ajutorul căruia se poate prognostica comportamentul sau preferințele personale ale persoanei în cauză.

Procesul decizional individual automatizat

Procesul decizional individual automatizat reprezintă luarea deciziilor privind drepturile și obligațiile persoanelor în cauză de către un program de calculator, ceea ce înseamnă că deciziile sunt luate fără implicarea factorului uman, respectiv factorul uman setează doar regulile pe baza cărora programul de calculator programat ia ulterior deciziile.

Temeiul juridic

Temeiul juridic al procesării este motivul legitim pentru care societatea noastră în calitate de operator de date are dreptul de a procesa datele dumneavoastră personale.

 • Identitatea operatorului de date

Operatorul de date, și anume societatea care prelucrează datele dumneavoastră personale, sunt operatorii comuni în sensul art. 26 al REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice la prelucrarea datelor personale și privind circulația liberă a acestor date.

Operatorul principal de date este societatea Wincott People, a. s., cu sediul în Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, nr. ord. Reg. Com.:  44 400 926.

Operatorii secundari de date sunt următoarele societăți:

Název společnosti:Sídlo:IČ:
EXPRESS PEOPLE CZ Services s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900006480128
EXPRESS PEOPLE Manufacturing s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900005950945
EXPRESS PEOPLE Recruitment s.r.o.Zámocká 30, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 0150006452
Manuvia Prague, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29450551
Manuvia ASU Job s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29450829
Manuvia Bonjob s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29452198
Manuvia CZ Alpha s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900006479731
Manuvia CZ Beta s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900006479782
Manuvia CZ Gama s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900027943313
Manuvia CZ, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava28964501
Manuvia Czech s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava04142462
Manuvia Double you s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava27254046
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 104258282
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347325216
Manuvia Staffing, s.r.o.Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 5547606304
Manuvia Staffing, s.r.o., odštěpný závodPohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava02019914
Manuvia Job s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29455022
Manuvia Jobliner Central, s. r. o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0350454676
Manuvia Jobliner CZ, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava28976185
Manuvia Jobliner East, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347223995
Manuvia Jobliner Staffing, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347045574
Manuvia Jobliner West, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347046228
Manuvia Jobliner, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347592761
Manuvia Jobs Leasing s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29451612
Manuvia MC People, s. r. o.524, Vysoká nad Kysucou 023 5546785582
Manuvia MC People, s.r.o., odštěpný závodNa Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava04561414
Manuvia Moravia s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava04142730
Manuvia Outsourcing Services s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 047624817
Manuvia Outsourcing Services, s.r.o., organizační složkaNa Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava02891182
Manuvia People CZ a.s.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900028385225
Manuvia People SK s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0147425181
Manuvia Quality s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29455006
Manuvia SK Alpha s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0136460842
Manuvia SK Beta s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0147624795
Manuvia SK, a.s.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0346733361
Manuvia Slovakia s.r.o.Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 5547592788
Manuvia STIGMA s.r.o.524, Vysoká nad Kysucou 023 5546342877
Manuvia STIGMA s.r.o., organizační složkaNa Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava02793679
Manuvia Technologies & Media s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0146277773
Manuvia Weldhunters s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava27863131
Manuvia Work & People s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29454701
Manuvia WORK BOSS s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29451116
Manuvia Workforce, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava02470071
Manuvia Working Leaders, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava02473526
Manuvia, a. s.Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 0944400926
Manuvia PLUS JOB, s.r.o.Vinárska 1, Lužianky 951 4147517115
PROMET JOBS s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava25841831
PROMET WORKS s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava05928737
Wincott CZ s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava28609069
 1. Datele de contact ale operatorului principal

Societatea noastră poate fi contactată în scris sub formă de scrisoare transmisă la adresa sediului societății, și anume la Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika sau prin e-mail pe adresa noastră:  info@wincottpeople.com

În legătură cu modificarea datelor de contact vă vom informa printr-un e-mail trimis la adresa dumneavoastră pe care ați specificat-o la furnizarea datelor dumneavoastră personale. Datele de contact actuale le găsiți întotdeauna pe site-ul: http://wincottpeople.com/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.

 1. Datele de contact ale persoanei responsabile

Persoana responsabilă este departamentul juridic al societății Wincott People, a.s. (Persoana de contact: Mgr. Michal Kozoň). Persoana responsabilă poate fi contactată în scris printr-o scrisoare transmisă la adresa:  Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, în care veți specifica că este destinată persoanei responsabile sau prin e-mail la adresa:  zodpovedna.osoba@wincottpeople.com

În legătură cu modificarea datelor de contact vă vom informa printr-un e-mail trimis la adresa dumneavoastră pe care ați specificat-o la furnizarea datelor dumneavoastră personale. Datele de contact actualizate le găsiți întotdeauna pe site-ul: http://wincottpeople.com/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.

 1. Obiectivele prelucrării datelor personale

Căutarea și oferirea de locuri de muncă destinate persoanei în cauză ce constă în special în:

 • intermedierea angajării la potențiali angajatori sub forma intermedierii angajării contra cost (cu încadrare directă între angajații permanenți ai angajatorului);
 • intermedierea ocupării forței de muncă la angajatorii potențiali sub formă de detașare temporară;
 • intermedierea ocupării forței de muncă la angajatorii potențiali sub formă de munci sezoniere și brigăzi;
 1. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • Prelucrăm datele dumneavoastră personale în temeiul consimțământului pe care l-ați acordat societății noastre în calitate de operator.
 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari ai datelor personale

În categoria de beneficiari se includ în special:

 • Partenerii noștri de afaceri care se află în căutare de forță de muncă și care din punctul dumneavoastră de vedere reprezintă potențiali angajatori

Lista actualizată de beneficiari, respectiv de categorii de beneficiari este publicată pe site-ul http://wincottpeople.com/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.

 1. Transferul datelor dumneavoastră personale în țări terțe sau către organizații internaționale

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către societăți care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană, societăți care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru Uniunii Europene sau Spațiului Economic European va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European si de Consiliu. Societatea noastră nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale în țări terțe, (și anume în țări care nu fac parte din UE) sau către organizații internaționale.

 1. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal:

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru o durata de aproximativ 24 de luni de la data comunicării publice a datelor, precum si pentru perioada necesara pentru protejarea drepturilor societății, inclusiv termenele prevăzute de legislația fiscala si contabila.

 1. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar operatorul de date (societatea noastră) nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse.

Informații privind următoarele aspecte: dacă furnizarea datelor personale este o cerință legală sau contractuală sau dacă este o cerință necesară încheierii contractului, dacă persoana în cauză este obligată să furnizeze datele personale și posibilele consecințe ale nefurnizării unor astfel de date.

În calitate de persoană vizată nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră personale, dar având în vedere faptul că scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale este, în special, căutarea de oferte de lucru pentru dumneavoastră, fără furnizarea datelor dumneavoastră personale societatea noastră nu ar fi capabilă să îndeplinească acest scop și, prin urmare, nu ar putea să vă furnizeze oferte de lucru.

Informații privind existența procesului decizional individual automatizat, inclusiv a profilării + informația privind procedura utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana în cauză

Societatea noastră, în calitate de operator, nu utilizează datele dumneavoastră în vederea profilării. Societatea noastră în calitate de operator nu aplică procesul decizional individual automatizat.

 • Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

1.3.1. Dreptul de acces

 • În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a obține din partea operatorului de date (societatea noastră) confirmarea privind prelucrarea datelor personale referitoare la dumneavoastră
 • Aveți dreptul de a accesa datele prelucrate care fac referire la persoana dumneavoastră. În același timp, aveți dreptul de a obține informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către societatea noastră:
 1. informații privind scopurile prelucrării datelor personale;
 2. informații privind categoriile de date personale pe care le prelucrăm;
 3. informații privind beneficiarii, respectiv categoria de beneficiari, căreia i-au fost furnizate datele personale, în special, beneficiarii din țări terțe, respectiv beneficiarii care sunt organizații internaționale;
 4. dacă este posibil, informația privind durata preconizată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă acest fapt nu este posibil, informația privind criteriile de determinare a acesteia;
 5. informația despre faptul că aveți dreptul de a obține din partea operatorului de date (societății noastre) rectificarea datelor dumneavoastră personale sau de a solicita radierea acestora sau limitarea prelucrării sau că aveți dreptul de a contesta o astfel de prelucrare;
 6. informația cu privire la faptul că aveți dreptul de a depune contestație la organul de supraveghere;
 7. informația cu privire la faptul că în cazul în care nu am obținut datele personale direct de la dumneavoastră, aveți dreptul de a obține orice informații disponibile privind sursa acestora;
 8. informația cu privire la faptul că la luarea deciziilor aplicăm, respectiv nu aplicăm procesul decizional automatizat, inclusiv profilarea; în cazul în care am aplica procesul decizional automatizat, suntem obligați să vă furnizăm informații cu privire la procedura utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale acestei prelucrări.
  • Dacă am transfera datele dumneavoastră personale în țări terțe sau într-o organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile adecvate legate de transfer (și anume cu privire la felul în care este asigurată protecția datelor dumneavoastră personale în țările terțe).
  • În calitate de operator de date, societatea noastră este obligată să vă furnizeze o copie a datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm. Pentru orice alte copii pe care le solicitați în calitate de persoană vizată, societatea noastră, în calitate de operator de date, are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă corespunzătoare costurilor administrative. Dacă în calitate de persoană vizată veți depune o cerere prin mijloace electronice, vă vom furniza informațiile în formatul electronic utilizat în mod obișnuit (și anume, pe adresa de e-mail specificată în cererea dumneavoastră), dacă în calitate de persoană vizată nu veți solicita o altă modalitate.

1.3.2. Dreptul la rectificare:

 • În calitate de persoană vizată aveți dreptul la rectificarea imediată a datelor dumneavoastră personale incorecte deținute de către societatea noastră în calitate de operator. Având în vedere obiectivele prelucrării, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul la completarea datelor dumneavoastră personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • În calitate de operator de date, societatea noastră este obligată să notifice fiecare beneficiar căruia i-au fost furnizate datele personale, fiecare rectificare a datelor personale, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau presupune un efort disproporționat. În cazul în care solicitați acest fapt în calitate de persoană vizată, societatea noastră vă va furniza în calitate de operator de date informația privind beneficiarii pe care societatea noastră este obligată să îi informeze.
 • Dreptul la ștergerea datelor personale („dreptul de a fi uitat“):
  • În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a solicita din partea societății în calitate de operator de date ca datele dumneavoastră personale să fie șterse fără întârziere. Societatea noastră în calitate de operator de date este obligată să șteargă fără întârziere datele dumneavoastră personale, dacă intervine unul din următoarele motive:
 1. datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-am obținut sau le-am prelucrat în vreun alt fel;
 2. dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale se realizează pe temeiul juridic al consimțământului exprimat de dumneavoastră, iar dumneavoastră în calitate de persoană vizată veți revoca consimțământul pe baza căruia se realizează prelucrarea, neexistând un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 3. dacă în calitate de persoană vizată veți aplica dreptul dumneavoastră de a contesta prelucrarea datelor personale specificate la pct. 5.
 4. datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 5. datele dumneavoastră personale trebuie să fie șterse pentru a se îndeplini obligația legală ce decurge din prevederile legale ale UE, respectiv din prevederile legale în vigoare în Republica Slovacă;
 6. datele personale aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani.
  • În cazul în care societatea noastră în calitate de operator ar publica datele dumneavoastră personale, iar noi am fi obligați să ștergem datele dumneavoastră personale, vom informa operatorii care prelucrează datele dumneavoastră personale că în calitate de persoană vizată solicitați ștergerea tuturor referințelor la aceste date personale, copia sau replica acestora. Acești pași vor fi efectuați luându-se în considerare tehnologia disponibilă și costurile, prin implementarea măsurilor corespunzătoare, inclusiv a măsurilor tehnice.
  • În calitate de operator de date, societatea noastră este obligată să notifice fiecărui beneficiar căruia i-au fost furnizate datele personale, fiecare ștergere a datelor personale, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau presupune un efort disproporționat. În cazul în care solicitați acest fapt în calitate de persoană vizată, societatea noastră vă va furniza în calitate de operator informația privind beneficiarii pe care societatea noastră este obligată să îi informeze.
 • Dreptul la limitarea prelucrării datelor cu caracter personal
  • În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale de către societatea noastră în calitate de operator, în cazul în care este vorba de una din următoarele situații:
 1. Dacă în calitate de persoană vizată veți contesta corectitudinea datelor dumneavoastră, aveți dreptul la limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în perioada în care societatea noastră în calitate de operator va verifica corectitudinea datelor dumneavoastră personale;
 2. Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale este ilegală, iar dumneavoastră în calitate de persoană vizată vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră personale și solicitați în schimb limitarea utilizării acestora;
 3. Dacă societatea noastră, în calitate de operator, nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale în vederea prelucrării acestora, dar aveți nevoie de ele dumneavoastră în vederea demonstrării, revendicării sau apărării drepturilor dumneavoastră legale în instanță;
 4. Dacă în calitate de persoană vizată vă opuneți procesului decizional automatizat, inclusiv profilării, pe care societatea noastră în calitate de operator le poate aplica la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, aveți dreptul la limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în perioada în care societatea noastră în calitate de operator va reuși să verifice dacă motivele societății noastre în calitate de operator sunt suficiente pentru acest mod de prelucrare a datelor personale.
  • Pe parcursul perioadei în care societatea noastră în calitate de operator a limitat prelucrarea datelor dumneavoastră personale, societatea noastră în calitate de operator are dreptul numai la stocarea datelor dumneavoastră personale. Societatea noastră în calitate de operator de date poate efectua alte operațiuni de procesare numai în următoarele cazuri:
 5. v-ați exprimat consimțământul în acest sens
 6. acest lucru este necesar în vederea demonstrării, revendicării sau apărării în instanță a drepturilor legale
 7. acest fapt este necesar în vederea protecției drepturilor altei persoane fizice sau juridice
 8. acest lucru este necesar din motive de interes public ale Uniunii Europene sau ale Republicii Slovace.
  • Înainte de a se anula limitarea prelucrării, societatea noastră în calitate de operator de date este obligată să vă informeze cu privire la acest fapt.
  • În calitate de operator de date, societatea noastră este obligată să notifice fiecărui beneficiar căruia i-au fost furnizate datele personale, orice limitare a datelor personale, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau presupune un efort disproporționat. În cazul în care solicitați acest fapt în calitate de persoană vizată, societatea noastră vă va furniza în calitate de operator informația privind beneficiarii pe care societatea noastră este obligată să îi informeze.
 • Dreptul de a contesta datele cu caracter personal
  • În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a contesta oricând prelucrarea datelor dumneavoastră personale care se efectuează pe baza următorului temei juridic:
 1. dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale este obligatorie pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau la exercitarea autorității publice încredințate operatorului
 2. dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale este obligatorie în scopurile aferente intereselor legitime urmărite de operator sau de către terți

De asemenea, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a contesta oricând profilarea efectuată pe baza temeiurilor juridice specificate anterior. După aplicarea dreptului dumneavoastră de a contesta în conformitate cu acest punct, societatea noastră, în calitate de operator de date, nu poate prelucra în continuare datele dumneavoastră personale cât timp societatea noastră nu va dovedi motive legitime obligatorii aferente prelucrării datelor dumneavoastră personale care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau până când societatea noastră în calitate de operator nu va dovedi că motivul prelucrării este demonstrarea, revendicarea sau apărarea în instanță a drepturilor legale.

 • În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a contesta oricând prelucrarea datelor dumneavoastră personale, dacă datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în scopul marketingului direct. De asemenea, aveți dreptul de a contesta profilarea în măsura în care face referire la marketingul direct. După aplicarea dreptului dumneavoastră de a contesta conform acestui punct, societatea noastră în calitate de operator de date nu mai poate prelucra în continuare datele dumneavoastră personale în vederea marketingului direct.
 • În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă exercita dreptul la contestație prin mijloace automatizate utilizând specificațiile tehnice.

1.3.6. Dreptul la transferul datelor personale

1.3.6.1. În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a obține datele personale care fac referire la dumneavoastră și pe care le-ați furnizat societății noastre în calitate de operator de date. Societatea noastră în calitate de operator este obligată să vă furnizeze aceste date în format structurat, utilizat în mod obișnuit care poate fi citit de calculator.

1.3.6.2. De asemenea, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a solicita ca societatea noastră să vă transfere datele dumneavoastră personale către un alt operator de date.

1.3.6.3. Societatea noastră are dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale în cazul în care societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră personale prin mijloace automatizate (de exemplu, în cazul în care avem datele dumneavoastră în baza noastră internă computerizată de date) și în cazul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

 1. pe baza consimțământului dumneavoastră;
 2. societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră personale pe baza faptului că între dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, și societatea noastră este încheiat un contract la realizarea căruia este obligatorie prelucrarea datelor dumneavoastră personale (de exemplu, contractul de intermediere a ocupării forței de muncă – pentru a vă găsi un loc de muncă potrivit, trebuie să prelucrăm anumite date personale);

1.3.6.4. La exercitarea dreptului la transferul datelor dumneavoastră personale, aveți dreptul la transferul direct al datelor dumneavoastră de la societatea noastră către un alt operator de date, cu condiția ca acest lucru să fie posibil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul de a revoca oricând consimțământul fără ca acest lucru să afecteze legitimitatea prelucrării de dinaintea revocării consimțământului
  • Dacă societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră personale pe baza temeiului juridic reprezentat de consimțământul dumneavoastră, ceea ce înseamnă că ați furnizat societății noastre în scris pe hârtie sau electronic (de exemplu, prin completarea formularului pe internet) declarația că sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către societatea noastră, aveți dreptul de a revoca oricând consimțământul dumneavoastră
  • Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră personale ce decurge din consimțământ înainte de revocarea acestuia. În calitate de operator de date, societatea noastră este obligată să asigure ca revocarea consimțământului cu prelucrarea datelor personale să fie pentru dumneavoastră cel puțin la fel de simplă ca și acordarea acestuia.
  • În vederea revocării consimțământului puteți utiliza formularul electronic disponibil pe site-ul https://www.manuvia.com/ro/confidentialitate/
  • Revocarea consimțământului se poate face și printr-un e-mail trimis pe adresa societății: info@wincottpeople.com. În e-mail trebuie să specificați datele dumneavoastră de identificare. În mesaj trebuie să introduceți un text din care să reiasă că doriți să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor personale (de ex., „Eu, Jozko Mrkvicka, născut la data de 32.12.1898, îmi retrag consimțământul privind prelucrarea datelor personale, pe care l-am acordat societății dumneavoastră“).
  • Vă puteți retrage consimțământul și sub formă de scrisoare trimisă la adresa sediului societății noastre – Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika. În scrisoare trebuie să specificați lizibil datele dumneavoastră de identificare (numele, prenumele, data nașterii). În mesaj trebuie să introduceți un text din care să reiasă că doriți să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor personale (de ex., „Eu, Jozko Mrkvicka, născut la data de 32.12.1898, îmi retrag consimțământul privind prelucrarea datelor personale, pe care l-am acordat societății dumneavoastră“). De asemenea, trebuie să semnați olograf revocarea consimțământului.
  • Puteți să vă retrageți consimțământul și personal la orice filială a societății noastre.
  • După livrarea retragerii consimțământului (în special, în caz de retragere a consimțământului prin e-mail sau prin completarea formularului electronic) societatea noastră vă va contacta (de exemplu, telefonic) pentru a verifica dacă retragerea acordului a fost efectuată de dumneavoastră
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
  • În cazul în care aveți vreo îndoială cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în calitate de persoană în cauză, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere, și anume la organul de stat care supraveghează corectitudinea și legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor în cauză.
  • În Republica Slovacă autoritatea de supraveghere este Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal al Republicii Slovace cu sediul social: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, nr. ord. Reg. Com.: 36064220.
  • Datele de contact ale Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal al Republicii Slovace le găsiți pe site-ul https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/148

Alte informații utile privind persoanele în cauză le găsiți pe următorul link: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/dotknute-osoby